Zasady funkcjonowania rynku, czyli popyt i podaż

Podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej

Gospodarka każdego kraju składa się z wielu podmiotów. Są to m.in.: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, instytucje finansowe, szkoły, wyższe uczelnie, administracja państwowa i samorządowa.

Podmioty w gospodarce rynkowej powiązane są ze sobą różnymi relacjami kształtowanymi przez popyt i podaż. Umożliwia to powstawanie związków i współzależności np. pomiędzy producentami wyrobów a odbiorcami, gospodarstwami domowymi a instytucjami finansowymi. Relacja miedzy popytem a podażą zależy w największym stopniu od ilości pieniądza na rynku. Jego ilość zależy z kolei od wysokości płac w przedsiębiorstwach, zakresu i wysokości świadczeń socjalnych, wielkości udzielanych kredytów.

cenaNajważniejszym czynnikiem kształtującym relacje pomiędzy popytem a podażą jest cena. W przeważającej liczbie przypadków popyt zmienia się w przeciwnym kierunku do zmiany cen. Gdy ceny towarów spadają, ludzie kupują więcej i popyt rośnie. Gdy ceny towarów rosną cześć konsumentów ogranicza swoje spożycie lub całkowicie rezygnuje z zakupów - w rezultacie popyt spada.

W przeciwieństwie do relacji pomiędzy popytem a ceną istnieje dodatnia zależność miedzy ceną a podażą. Konsument jest zainteresowany jak najniższą ceną kupowanych wyrobów, producent jak najwyższą, Gdy cena jego wyrobów spa produkcja staje się mniej opłacalna. Producent ogranicza wtedy produkcje i podaż wyrobów na rynek. Gdy cena rośnie, produkcja staje się bardziej opłacalna, a to zachęca producenta do zwiększenia produkcji i podaży.

Zobacz też

Kilka słów o stronie

Gospodarka rynkowa to gospodarka, w której głównym regulatorem procesów gospodarczych jest samoczynnie działający rynek, mechanizm rynkowy, a nie plan centralny.

Copyright (C) Mapa strony